ปฏิทินการประกันฯ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 แล้วนั้ืน เพื่อให้การดำเนินงานปรเะกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกรอบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดทำปฏิิทินการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น 

เว็บไซต์ใหม่

งานประกันคุณภาพการศึกษาจะพัฒนาเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ เพื่อให้เว็บไซต์เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถเข้าถึงได้ที่ http://qa.udru.ac.th/

คู่มือหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2561

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็นตัวบ่งชี้เฉพาะ (ตามพันธกิจหน่วยงาน) และตัวบ่งชี้หลัก (ประเมินทุกหน่วยงาน) หน่วยงานสนับสนุนวิชาการสามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ที่ เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา https://qa.udru.ac.th

รายการย่อย


กำลังโหลด Facebook Page...

ปฏิทินกิจกรรม

« March 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ติดต่อเรา

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน
ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 เลขที่ 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-211040 - 59 ต่อ 1704
โทรสาร : 042-241418
Email: qaudru@hotmail.com ,qaudru@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/UDRU.QA

Go to top
Template by JoomlaShine